EULAR – Europos antireumatinė lyga (European Legue against rheumatism)- tai organizacija, kuri vienija specialistus reumatologus, sveikatos priežiūros specialistus ir pacientus – bendram tikslui: sumažinti reumatinių ligų naštą individui ir visuomenei, gerintant šių ligų gydymo prieinamumą,  prevenciją ir reabilitaciją.

Siekiant šio tikslo EULAR skatina mokslinius tyrimus reumatologijos srityje, vykdo mokymus specialistams ir pacientams, siekia pagreitinti politinius sprendimus ir užtikrinti vienodas gydymo galimybes pacientams visoje Europos Bendrijoje.

EULAR yra organizacija, kuri tarsi stovi  ant trijų kertinių akmenų: specialistų reumatologų, sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų organizacijų. Pacientų organizacijos vienijasi į vieną būrų – PARE (People against rheumatism) ir kaip lygiateisiai nariai dalyvauja organizacijos gyvenime ir veiklose. PARE turi savo valdybą, kurios pirmininkas dalyvauja EULAR valdyme, atstovaudamas pacientų interesus, kurių šiuo metu Europoje yra 120 mln. PARE veiklos vizija yra siekti pilnai savarankiško ir kokybiško  sergančiųjų gyvenimo visoje Europoje, o tai vykdoma per nacionalines organizacijas, patariant veiklos kryptis ir tikslus ir jų įgyvendinimo būdus.

Kiekvienais metais gegužės ar birželio mėn.  EULAR organizuoja konferenciją, kurioje dalyvauja iki 15000 dalyvių, tarp jų ir pacientai, kurie skaito pranešimus,pristato stendus, dalyvauja paskaitose. Ne kartą ir Lietuvos artrito asociacijos atstovai dalyvavo EULAR konferencijose, pristatydami  pranešimus, bei dalyvaudami diskusijose. 2015m. EULAR kongresas vyko Romoje, 2016m. vyks Londone, 2017m. – Madride. Pacientai šioje organizacijoje turi ir atskiras veiklas: Steno prizas, PARE rudens konferencijos. 2007m. tokia rudens konferencija buvo organizuota ir Lietuvoje, Vilniuje. 

 

Daugiau informacijos apie EULAR pacientų organicaciją rasite: http://www.eular.org/pare.cfm