Lietuvos artrito asociacija (LAA)

Reumatinės ligos - tai įvairios kilmės artritai ir sisteminės reumatinės ligos. Šios ligos pažeidžia sąnarius, raumenis, kaulus, sausgysles ir kitas judėjimo atramos sistemos dalis; pacientai sergantys šiomis ligomis, kenčia nuo skausmo, ypatingo nuovargio, judėjimo sutrikimų ir neįgalumo reiškinių. Ligos atsiradimo mechanizmai nėra pakankamai  žinomi. Europos Sąjungoje artritu serga daugiau kaip 100 mln. įvairaus amžiaus žmonių, tarp jų ir vaikų. Artritas yra pagrindinė pastovaus neįgalumo priežastis pasaulyje. Reumatinių ligų ekonominę naštą patiria visos išsivysčiusios šalys. Tai dažniausiai registruojama visų ligonlapių bei ankstyvo pastovaus nedarbingumo priežastis. Jos taip pat sudaro didžiausią dalį socialinių išmokų ir tiesioginių medicininių išlaidų. Lietuvoje reumatinius negalavimus patiria maždaug 25% suaugusiųjų Lietuvos gyventojų.

Reumatinės sąnarių  ligos verčia gerokai pakoreguoti gyvenimo kokybę ir psichologinę būseną. Dažnai tampama visiškai arba iš dalies nedarbingais, apribojamas laisvalaikis, apsunkinama namų ruoša, sutrinka judėjimas ir miegas. Kenčia ne tik ligonis bet ir jo artimieji. Labai svarbu  nepasiduoti ligai, neleisti jai užvaldyti kūno ir jausmų. Vienas iš būdų – bendrauti su vienodo likimo žmonėmis, padėti vieni kitiems  įveikti sunkumus, morališkai palaikyti vienas kitą, organizuoti ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą: tinkamą mitybą, fizinį aktyvumą, mėgstamus užsiėmimus ir pozityviai mąstyti. Ypač svarbu  medikamentinis gydymas, ankstyvas diagnozės nustatymas, savalaikė reabilitacija ir tinkamas sveikatos politikos ir įstatymų kūrėjų požiūris į šias ligas.

Supratus bendrystės ir iškylusių problemų svarbą, 1987 m. Vilniuje  reumatolgo prof. Algirdo Matulio, reabilitologo Alvydo Juocevičiaus, psichologų Rūtos Sargautytės ir Rimanto Kočiūno iniciatyva prasidėjo sergančiųjų reumatinėmis sąnarių ligomis  būrimasis į klubus ir bendrijas. Tais metais buvo įkurta pirmoji Lietuvoje Vilniaus miesto „Artrito“ bendrija. Vėliau šią iniciatyvą perėmė Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Biržų, Tauragės, Rokiškio, Šiaulių reumatologai ir pacientai, sergantys artritais.

Lietuvos artrito asociacija (LAA) įregistruota 1998 m. kovo 30 d. LR Teisingumo ministerijoje.  Registro Nr.31-V, pirmoji būstinė Panevėžio m. Prezidente tapo  Marija Barauskienė, o medicinos vadovė – gydytoja Violeta Smilgienė. 2000 m. Lietuvos artrito asociacija priimta į Europos kovos su reumatu lygą. Teritoriniai klubai ir bendrijos savo organizacinę valdymo struktūrą sudaro patys. Savo veiklą organizuoja atsižvelgdami į LAA įstatus. 2002 m. lapkričio 19 d. LAA  ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje delegatų pareiškimu  asociacija perkelta į Vilnių, Žygimantų g.9. Prezidente išrinkta  Ona Stefanija Telyčėnienė ir medicinos vadovė  prof. Jolanta Dadonienė.

LAA MISIJA – PADĖTI ŽMONĖMS  SERGANTIEMS ARTRITAIS

Asociaciją sieja daugiametis ir prasmingas bendradarbiavimas su devyniomis teritorinėmis artritu sergančių pacientų organizacijomis, vienijančiomis apie 2000 narių; tai sergantieji artritais, šeimos nariai, gydytojai ir kiti geros valios žmonės. Kartu siekiam spręsti sveikatinimo, psichologines ir socialinės adaptacijos problemas. Asociacija organizuoja seminarus, konferencijas, leidybą, stovyklas, kultūrinę, socialinę veiklą bei kitus renginius. Koordinuoja asociacijos narių veiklą, teikia siūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms, tiesiogiai susijusius su žmonių, sergančių sąnarių ligomis, interesais. Palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, nuo 2000 metų dalyvauja kasmetinėse EULAR/PARE konferencijose, kongresuose su žodiniais ar stendiniais pranešimais. Gautos žinios visada perduodamos asocijuotiems nariams ir visuomenei per leidžiamą žurnalą „Artritas“, konferencijas, seminarus.

Asociacijoje yra neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus sergančiųjų, turinčių spec. poreikių, tad nuo 1998 m. asociacijos nariai dalyvauja Neįgaliųjų socialinės integracijos programos veikloje. Asociacija ir teritoriniai klubai bei bendrijos šioje programoje numatytoms veikloms vykdyti teikia projektus Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM, savivaldybėms, įvairiems vyriausybiniamas ir nevyriausybiniams fondams. Asociacija dalyvauja  ir tarptautiniuose projektuose.